Góc stt ngôn tình hiện đại

Lưu ý: Đây là những câu ngôn tình mình tham khảo và sưu tầm lại từ nhiều nguồn. Đa số là ngôn tình buồn :(((

4f2574cd763ef7e2cfe50963c11bd81f.jpg

Chương 1