Góc stt ngôn tình cổ đại

Lưu ý: Đây là những câu ngôn tình mình tham khảo và sưu tầm lại từ nhiều nguồn. Đa số là ngôn tình buồn :(((

5b84abd9410347bd8f81a242b79e689e

Chương 1